Week 37 t/m 42-2017: Centrumring

Centrumring uitvoering fase 3

Wanneer

Van 11-9-2017 tot en met 20-10-2017 (Uitvoering fase 3)

Betrokken straten

Laan van België , Laan van Limburg, Laan van Luxemburg

Soort

Asfaltering / wegverharding

Hinderklasse

Grote hinder (10-30 minuten)

Wegbeheerder

Gemeente Roosendaal

Status

Gepubliceerd

Omschrijving

Afsluiting met omleiding tbv Herichting Centrum, aanbrengen vrijliggend fietspad en aanpassen wegprofiel i.v.m. het instellen eenrichtingsverkeer

Contact informatie

Dhr. A. Faijaars, directievoerder gemeente Roosendaal. Telefoon 140165 / email a.faijaars@roosendaal.nl

Bijlage(n)

aanvullende info.

Omleidingen

Omleiding 1 fase 8

Omleiding 2 fase 8

Omleiding 3 fase 8

Streetview

Kaart