Week 34 t/m 46 – 2017: Centrumring uitvoering fase 2

Centrumring uitvoering fase 2

Wanneer

Van 21-8-2017 tot en met 17-11-2017 (Uitvoering fase 2)

Betrokken straten

Kloosterstraat

Soort

Asfaltering / wegverharding

Hinderklasse

Grote hinder (10-30 minuten)

Wegbeheerder

Gemeente Roosendaal

Status

In uitvoering

Omschrijving

Afsluiting met omleiding tbv Herichting Centrum, aanbrengen vrijliggend fietspad en aanpassen wegprofiel i.v.m. het instellen eenrichtingsverkeer

Extra opmerkingen

Het Stadskantoor, de scholen en het kinderdagverblijf blijven bereikbaar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Contact informatie

Dhr. A. Faijaars, directievoerder gemeente Roosendaal. Telefoon 140165 / email a.faijaars@roosendaal.nl

Bijlage(n)

Aanvullende info.

Omleidingen

Fase 2 Omleiding 2

Fase 2 Omleiding 1

Streetview