ROOSENDAAL – Zundertseweg Noord / Kortendijksestraat

Zundertseweg Noord, reconstructie werkzaamheden Zundertseweg en Kortendijksestraat

Wanneer

Van 7-5-2018 8:00 tot 1-2-2019 17:00 (Periode 1)

Betrokken straten

Commandobaan , Kortendijksestraat, Zundertseweg

Soort

Asfaltering / wegverharding

Hinderklasse

Kleine hinder (< 5 minuten)

Wegbeheerder

Gemeente Roosendaal

Status

Concept

Omschrijving

Zundertseweg Noord, Reconstructiewerkzaamheden Kortendijksestraat en Zundertseweg en herstraten Commandobaan

Omleidingen

Omleiding 1; i.v.m. reconstructiewerkzaamheden Commandobaan, Kortendijksestraat en Zundertseweg Noord wordt het verkeer omgeleid via de Burg. Schneiderlaan

Ii.v.m. reconstructiewerkzaamheden Commandobaan, Kortendijksestraat en Zundertseweg Noord wordt het verk

Kaart