Flinke financiële injectie voor basisscholen

ROOSENDAAL – De gemeenteraad van Roosendaal wordt binnenkort voorgesteld om een bedrag van bijna 1,7 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de huisvesting van de verschillende basisscholen. Het grootste deel, 1,2 miljoen euro, is voor de nieuwe locatie van basisschool de Rietgoor aan de Hoveniersberg, maar ook OBS De Singel, PCBS De Kroevendonk én de Islamitische school krijgen geld.

De gemeente is verantwoordelijk voor het huisvesten van basisscholen en krijgt vanuit het Rijk geld om dit te bekostigen. Op dit moment wordt er binnen de gemeente Roosendaal hard gewerkt aan een zogenaamde doordecentralisatie. Dat houdt in dat het geld vanuit het Rijk één op één wordt doorgezet naar de basisscholen, zodat zij zelf kunnen bepalen wat ze met het geld doen. Dat is een langdurig proces, maar er wordt verwacht dat dit proces dit jaar klaar gaat zijn. Maar, tot die tijd moeten scholen gewoon aanvragen indienen.

Lees meer bij de bron: www.internetbode.nl

Please follow and like us:
error0

Gemeente presenteert nieuwe HUIS van Roosendaal

HUIS van Roosendaal

ROOSENDAAL – Het nieuwe HUIS van Roosendaal wordt transparant, toegankelijk en duurzaam. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de uitwerking van het nieuwe HUIS van Roosendaal, zoals het Stadskantoor gaat heten. Het nieuwe HUIS komt op dezelfde plek, het Stadserf en wordt, als alles volgens planning verloopt, medio 2021 opgeleverd. Deze week presenteert het gemeentebestuur het Voorlopig Ontwerp (VO).

Er is goed gekeken naar de structuur van het bestaande gebouw zodat technische ruimten, schachten en verticale stijgpunten zoals liften en trappen op een logische plek liggen. Het geheel is uitgewerkt in een architectonisch ontwerp van een toegankelijk en transparant gebouw. Door de transparante gevel en het toevoegen van een centraal atrium is het bestaande gesloten gebouw getransformeerd naar een open en uitnodigend HUIS van Roosendaal.

Lees meer bij de bron: www.roosendaal.nl

Please follow and like us:
error0

Roosendaal voert speciale jongerenonderscheiding in: de Jongerenroos

ROOSENDAAL – De Roosenspeld krijgt er een junior exemplaar bij. Op verzoek van de gemeenteraad komt er een Roosendaalse onderscheiding voor jongeren: De Jongerenroos. Burgemeester Jacques Niederer geeft daarmee uitvoering aan een motie van de gemeenteraad. De gemeenteraad moet overigens de verordening over deze nieuwe Jongerenroos nog goedkeuren.

De Jongerenroos wordt verleend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan jongeren in de leeftijd tot en met 25 jaar, die zich in de gemeente Roosendaal op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. Belangrijk is dat het een activiteit betreft, die door de samenleving ook als zodanig als bijzonder erkend wordt. Daarbij valt te denken aan:

  • Het geruime tijd helpen van een medemens, zoals ouderen, gehandicapten of zieken;
  • Het organiseren van activiteiten met een maatschappelijk belang;
  • Het verrichten van vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld een culturele vereniging, een sportvereniging
  • Het bespreekbaar maken of aandacht vestigen op moeilijke onderwerpen, zoals pesten, alcoholgebruik of zinloos geweld.

Lees meer bij de bron: www.roosendaal.nl

Please follow and like us:
error0

Onderzoek naar uitbreiding van bodycams bij boa’s in Roosendaal

ROOSENDAAL – Als het aan burgemeester Jacques Niederer van de gemeente Roosendaal ligt, komt er een proef waarbij buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) worden uitgerust met zogeheten bodycams. Dat schrijft de burgervader in antwoord op vragen van politieke partij Roosendaalse Lijst.

Roosendaals grootste politieke partij is benieuwd naar de mogelijkheden daartoe, omdat onderzoek heeft aangetoond dat dergelijke lijfcamera’s aan de ene kant voorkomen dat incidenten uit de hand lopen en aan de andere kant zorgt het voor belangrijk ondersteunend bewijs.

Lees meer bij de bron: www.bndestem.nl

Please follow and like us:
error0

Klachten gemeente vooral betrekking op communicatie

ROOSENDAAL – Het aantal klachten dat inwoners van de gemeente Roosendaal hebben ingediend bij de gemeente over de manier waarop zij behandeld zijn door medewerkers of bestuurders is toegenomen.

In 2016 werden er 26 klachten ingediend, in 2017 waren dat er slechts 16 en afgelopen jaar is dat toegenomen naar 34 klachten. “Wat de oorzaak is van de toename is onduidelijk, maar er kan zeker aansluiting worden gezocht bij de nog steeds toenemende mondigheid van de burger”, concludeert de commissie Ombudsman in het jaarverslag van 2018.

Lees meer bij de bron: www.internetbode.nl

Please follow and like us:
error0

Paspoort en ID-bewijs voortaan ook thuisbezorgd

ROOSENDAAL – Ze is nog maar 8 maanden en één dag oud, maar baby Vaya en haar ouders Kaylee en Roy van Meer stonden afgelopen vrijdag al volop in de belangstelling. Wethouder Cees Lok kwam persoonlijk Vaya’s eerste identiteitsbewijs overhandigen en dat zorgde voor een feestelijk moment.

“We zijn al heel lang bezig met het verbeteren van onze dienstverlening”, legt wethouder Cees Lok uit. “Het gemeentehuis is natuurlijk maar beperkt open en dat kan vrij lastig zijn als je, net zoals bij een paspoort of identiteitsbewijs, twee keer langs moet komen”, stelt Lok. Daarom kan je vanaf nu ook je paspoort of identiteitsbewijs thuis laten bezorgen. Je moet dan nog wel langskomen om je paspoort of ID-bewijs aan te vragen, maar zodra hij klaar is kan je zelf een moment kiezen om hem thuis te laten bezorgen. “En Vaya was de eerste die daarvan gebruik heeft gemaakt.”

Lees meer bij de bron: www.internetbode.nl

Please follow and like us:
error0

Instellingen vrezen voor de toekomst bij nieuw subsidiebeleid Roosendaal

ROOSENDAAL – Als de gemeenteraad van Roosendaal het nieuwe subsidiestelsel gaat invoeren, kan dat het einde betekenen van het kunst- en cultuuronderwijs voor 12.000 leerlingen in de gemeente.

Bovendien komt de toekomst van een aantal instellingen op gebied van sport, onderwijs en jongerenwerk op losse schroeven te staan.

Lees meer bij de bron: www.bndestem.nl

Please follow and like us:
error0

VLP ziet te veel open eindjes in verbouwing Mariadal tot tijdelijk gemeentehuis Roosendaal

ROOSENDAAL – De VLP was donderdag de enige fractie die tegen het voorstel stemde over de verbouwing van Groot Mariadal tot tijdelijk stadhuis. Volgens de VLP bevat het raadsvoorstel te veel open eindjes.

Fractieleider Arwen van Gestel legde uitvoerig uit waarom de VLP tegen was, maar zijn kritiek werd niet opgepakt door de andere fracties of door het college van B en W.

Lees meer bij de bron: www.bndestem.nl

Please follow and like us:
error0

Omwonenden willen meepraten over ontsluiting van nieuw Bravis-ziekenhuis in Roosendaal

ROOSENDAAL – Een aantal bewoners van het westelijk deel van de Roosendaalse wijk Tolberg en van het gebied tussen Tolberg en rijksweg 58 is boos over de gebrekkige manier waarover is gecommuniceerd over de bouw van een nieuw Bravis-ziekenhuis in de Bulkenaar.

Mensen die nu in het buitengebied van de Bulkenaar wonen vrezen dat het gedaan is met de rust en die angst wordt gedeeld door bewoners van Tolberg.

Lees meer bij de bron: www.bndestem.nl

Please follow and like us:
error0

Bewoners Panneboeter klaar met overlast van uitgaansleven

ROOSENDAAL – Wil het college een einde maken aan de overlastsituatie aan de Panneboeter in het centrum van Roosendaal? Die vraag heeft de Roosendaalse Lijst namens verontruste bewoners neergelegd bij het college van burgemeester en wethouders.

De bewoners ervaren vooral in de weekenden (meer dan verwachte) overlast, veroorzaakt door nachtelijke bezoekers aan het uitgaansleven van Roosendaal. “Naast geluidsoverlast in de nachtelijke uren aan de Bloemenmarkt, kort gelegen aan de ingang van de Panneboeter, is er ook sprake van wildplassen en overige handelingen die niet in het openbaar thuis horen”, stellen Peter Raijmaekers, Eric de Regt en Rene van Broekhoven.

Lees meer bij de bron: www.internetbode.nl

Please follow and like us:
error0