PvdA Roosendaal pleit toch voor onderzoek naar mediafonds

ROOSENDAAL – De Roosendaalse afdeling van de PvdA wil dat er alsnog een onderzoek komt naar de mogelijkheden voor een zogeheten Regionaal Mediafonds. Fractievoorzitter Michael Yap heeft hierover een brief geschreven aan verantwoordelijk wethouder Toine Theunis.

Yap pleit voor een onderzoek naar de rol van de verschillende lokale media die in Roosendaal actief zijn. Hij vreest voor de kwaliteit door teruglopende advertentie-inkomsten en een dalend aantal abonnees.

Lees meer bij de bron: www.bndestem.nl

Please follow and like us:
0

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Niederer

Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsreceptie in de Sint Jan hield burgemeester Jacques Niederer zijn nieuwjaarstoespraak.


Nieuwjaarstoespraak

Dames en heren, ……… Krap hebben we ons feestjaar 2018 achter de rug, onze 750e verjaardag, boordevol mooie en gedenkwaardige momenten, of we staan hier alweer klaar voor een nieuw jaar!

Ik wil dan ook beginnen om u allen een voorspoedig nieuw jaar toe te wensen!

Nu we hier allemaal bij elkaar zijn, wil ik om te beginnen toch graag nog één keer terugblikken op dat bijzondere jaar dat we achter de rug hebben. Meer dan 50 activiteiten, met het ene na het andere hoogtepunt.

Maar zal ik u zeggen waar ik persoonlijk het meest van heb genoten?

Dat was van alle mensen die zich met hart en ziel voor de stad hebben ingezet. Onze 750e verjaardag heeft heel veel losgemaakt. Veel energie, veel ideeën, veel trots. En niet alleen bij de mensen op wie we altijd al kunnen rekenen om de kar te trekken.

Nee, er zijn ook nieuwe ambassadeurs voor het voetlicht getreden. Nieuwe gezichten. Mensen die om Roosendaal geven, die trots zijn op deze stad, en die de passie hebben om dingen van de grond te krijgen.

Dat netwerk gaan we koesteren. En samen met al die mensen gaan we vol gas verder in 2019, om onze stad nog mooier en succesvoller te maken. Onze stad, onze gemeente die nu de goede cadans te pakken heeft. Of anders gezegd, we zitten in de juiste groef van de grammofoonplaat.

Wat mij betreft laten we de feestslingers gewoon hangen. Sterker nog, we hebben alle reden om er nog een paar bij te doen.

Dat merk je aan alles:

 • Onze economie draait op volle toeren. Het gaat Roosendaalse ondernemers voor de wind. Er vestigen zich steeds meer bedrijven van buitenaf. De werkloosheid is laag: het aantal mensen met een bijstandsuitkering daalt al twee jaar aan een stuk.
 • Het onderwijs in onze stad floreert als nooit tevoren. Met de 1.500 extra studenten die het straatbeeld kleuren, dankzij Avans Hogeschool (de Associate Degrees Academy), het CIOS en Fontys Sporthogeschool.
 • We zien de stad zichtbaar mooier en dynamischer worden. Denk aan de transformatie van Stadsoevers.

Kortom, het gaat goed met Roosendaal.

Maar ik word vooral blij als ik net wat verder kijk. Als ik de sfeer opsnuif, zeg maar. Want er waart op dit moment namelijk een fantastische, positieve teamgeest rond in de stad.

Ik weet niet of u de Brexit-perikelen volgt, maar wat er op dit moment in Londen gebeurt, is een tragisch voorbeeld van hoe het niet moet. Als politieke spelletjes centraal komen te staan, verdwijnen de echt belangrijke zaken uit het zicht en blijf je uiteindelijk met lege handen achter.

Dat kan ook in de lokale politiek gebeuren. Maar niet hier in Roosendaal. Als ik me even specifiek tot de raadsleden en wethouders mag richten: het is bijzonder te zien hoe goed jullie al op elkaar ingespeeld zijn. De focus in het debat ligt op resultaat en inhoud, niet op het uitvergroten van verschillen. En dat werkt! Je proeft en ziet aan alles dat de belangen van de gemeente voor iedereen voorop staan. Dat is een compliment waard! En natuurlijk zijn we het niet altijd met elkaar eens. Maar daarom is het juist goed dat er debat is, met respect voor elkaar.

Die teamgeest zie ik ook op andere plekken terug. Het is bijvoorbeeld prachtig om te zien hoe onze dorpen hun toekomst in eigen hand nemen. Hoe in Nispen de kerk tot dorpshuis verbouwd gaat worden. Hoe Wouw zelf een plan voor de toekomst heeft ontwikkeld, het DNA van Wouw. Mensen nemen verantwoordelijkheid voor hun gemeenschap. Ze zoeken elkaar op, stropen de mouwen op en krijgen dingen voor elkaar.

Nog mooier is dat die teamgeest niet ophoudt bij de gemeentegrens. Voor navelstaarderij moet je op dit moment niet in Roosendaal zijn. Onze blik is meer dan ooit naar buiten gericht.

Een mooi voorbeeld vind ik hoe we ons succes als logistieke hotspot verder uitbouwen. Dat doen we samen met de rest van de regio, de provincie, ons achterland en onze goede Vlaamse buren.
Want we weten dat we groot moeten denken. De concurrent zit niet 15 kilometer verderop, maar 500 kilometer. Niet in Halsteren, maar in Hamburg.

Of denk aan de veranderingen in het sociaal domein. In heel Nederland worstelen gemeenten met de vraag hoe ze de jeugdzorg vorm moeten geven. Hier niet. Hier hebben we vanaf dag één als regio de handen ineengeslagen en met negen gemeenten een modelaanpak neergezet.

En natuurlijk, als ik het zo even tussen neus en lippen door samenvat, klinkt samenwerken zo logisch, en zo simpel. Maar iedereen weet: het is niet gemakkelijk om los te komen van bestaande structuren. Van de manier waarop je het altijd hebt gedaan. Samenwerken is een ware kunst!

De wereld is zo complex geworden, en verandert in zo’n duizelingwekkend tempo, dat we ons geen enkel automatisme meer kunnen veroorloven. En ook als overheid moeten we ongelofelijk flexibel zijn.

We worden dan ook meer en meer een netwerkoverheid. Voor elke vraag en elk onderwerp zoeken we eigenlijk een gelegenheidscombinatie. Wie hebben we hiervoor nodig?

Al is dat eigenlijk niet de goede vraag. Het gaat er niet om wie wij nodig hebben. De echte vraag is: wie in de stad en dorpen wil zich inzetten? Wie van u? Hoe brengen we die mensen, u bij elkaar? En wat hebben zij, wat heeft u nodig, van ons als gemeente én van anderen, om dingen voor elkaar te krijgen?

Alleen zó komen mooie dingen tot stand. Ik kan ze helaas niet allemaal opnoemen, maar laat ik er een paar uitpikken.

 • ‘Wat zou jij doen met een verlaten sportpark?’, vroegen we in 2016 aan de stad. En inmiddels is het oude Red Band Sportpark omgetoverd tot een unieke WielerExperience, met de grootste pumptrack ter wereld.
 • Bibliotheken, vrijwilligers en het Werkplein Hart van West-Brabant maken werk van laaggeletterdheid. Wist u dat van de langdurig werkeloze mensen tot 40% moeite heeft met lezen en schrijven? Dankzij dit mooie initiatief komen die mensen in beeld en krijgen ze hulp.
 • De binnenstad krijgt nieuw cachet. Daar werken we zelf hard aan, maar het zijn juist ook de ondernemers zelf die met ‘Dit is… Roos24’ een schitterend, creatief concept hebben neergezet om meer mensen naar de binnenstad te trekken.
 • Of denk aan verduurzaming. Een topprioriteit voor ons, maar ook voor de samenleving als geheel. Dat zie je aan de inzet van wijk- en buurthuizen en sportaccommodaties die, weliswaar met onze steun, zélf werk maken van verduurzaming. Of alle partijen die in de Westrand een uniek project van de grond proberen te krijgen om bijna 800 bestaande woningen aardgasvrij te maken.

Nogmaals: het gaat niet altijd vanzelf. Als je voor samenwerking kiest, geef je een mate van zeggenschap op. Dan moet je leren vanuit de belangen van een ander te denken.

En dat kan lastig zijn. Winston Churchill, die opgroeide in een wereld waarin het Britse rijk de baas was, moest later in zijn leven leren met andere, machtige bondgenoten samen te werken. En dat ging niet altijd van een leien dakje. “Er is maar één ding erger dan samen met bondgenoten vechten”, verzuchtte hij ooit, “en dat is zónder ze te moeten vechten.”

En dat is waar. Samen optrekken, daar moet je in investeren. Maar als de dingen die je wilt bereiken je écht aan het hart gaan, is dat een kleine moeite.

En er zijn zo veel belangrijke dingen, die het waard zijn om er samen voor te vechten. Ook in 2019.

 • Denk aan armoedebestrijding, het activeren van mensen. Ook als je elke dag moet vechten voor je bestaan, moet je trots op Roosendaal kunnen zijn. Omdat je hier niet aan je lot wordt overgelaten, maar geholpen wordt om mee te doen in de samenleving. Grip te krijgen op je leven.
 • We bouwen verder aan een onderwijsinfrastructuur van topniveau. Samen met de schoolbesturen zijn we volop bezig de zogeheten decentralisatie handen en voeten te geven. Zodat onderwijsinstellingen zelf hun ambities kunnen waarmaken, en Roosendaalse kinderen verzekerd zijn van moderne, goede scholen.
 • We gaan flink investeren in citymarketing. Wij weten al hoe mooi het is om hier te wonen en te werken, we gaan er nu voor zorgen dat meer mensen voor Roosendaal kiezen om er te studeren, of als woonplaats, vestigingslocatie of reisbestemming.
  Dames en heren, er ligt nog zo veel moois voor ons.

Roosendaal gaat zijn 751e jaar in met een blos op de wangen. Met een ongelooflijk waardevol netwerk van trotse, energieke mensen. Alle reden kortom om ook 2019 weer als een feestjaar in te gaan!

Opnieuw een jaar van hoop, vertrouwen en optimisme. Opnieuw een jaar van geloof in eigen kracht én in die van de ander. Samen helpen we Roosendaal vooruit.

Bron: www.roosendaal.nl

Please follow and like us:
0

Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht schieten ZuidWest te hulp met extra opdrachten

ROOSENDAAL – De gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht schieten omroepstichting ZuidWest alsnog financieel te hulp. De omroep kan volgend jaar voor 75.000 euro aan extra opdrachten van die drie gemeenten tegemoet zien.

Dat schrijft wethouder Toine Theunis van Roosendaal namens de drie gemeenten in een brief aan hun gemeenteraden. Grof geschat leggen ze elk een derde in.

Lees meer bij de bron: www.bndestem.nl

Please follow and like us:
0

Maatschappelijke organisaties in Roosendaal moeten gewoon ozb blijven betalen

ROOSENDAAL – Niet alleen sport- en scoutingverenigingen en dorpshuizen moeten compensatie krijgen voor de ozb-lasten. Ook de onroerendezaakbelasting die andere Roosendaalse ‘organisaties met een maatschappelijk belang’ betalen moet worden gecompenseerd.

Dat wil het CDA in Roosendaal, maar wethouder Toine Theunis (Roosendaalse Lijst) voelt er helemaal niets voor.

Lees meer bij de bron: www.bndestem.nl

Please follow and like us:
0

Veilig omgaan met vuurwerk

Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Helaas gebeuren er ieder jaar weer ongevallen. Vaak doordat niet iedereen verantwoordelijk omgaat met vuurwerk of doordat het (meestal zware) vuurwerk illegaal en daardoor onveilig is.

Goedgekeurd vuurwerk

Koop alleen vuurwerk bij de erkende verkooppunten. Je herkent goedgekeurd vuurwerk aan een Nederlandse gebruiksaanwijzing en de aanduiding ‘geschikt voor particulier gebruik’.

Afsteken van vuurwerk

Je mag het vuurwerk afsteken van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Let daarbij op de veiligheid van jezelf en die van anderen. Roosendaal kent geen vuurwerkvrije zones maar het is natuurlijk logisch dat je geen vuurwerk afsteekt in de buurt van het ziekenhuis, een verzorgingshuis, een kinderboerderij en honden uitlaatplaatsen.
Lees meer tips over het veilig afsteken van vuurwerk op de website van de brandweer.

Ruim zelf je rommel op

Ruim na afloop je vuurwerkresten op. Daarmee voorkom je dat kinderen de volgende dag gaan rommelen met achtergebleven niet-ontploft vuurwerk. De gemeente Roosendaal zet op Nieuwjaarsdag extra schoonmaakploegen in om de straten te vegen.

Afvalbakken

Om vuurwerkschade te voorkomen zijn de afvalbakken in de wijken, de winkelcentra en het centrum van Roosendaal rond Oud en Nieuw dicht.
Bij de meest gebruikte afvalbakken hangen we zakken, zodat mensen nog steeds hun afval weg kunnen gooien. Eigenlijk zou het niet nodig hoeven zijn, maar we rijden extra rondes om zwerfafval op te ruimen.

Voorheen werd er door vuurwerk flink wat schade aangericht aan de afvalbakken. Zo kost het vervangen van een kleine bak €500 en kost een grote bak ruim €1000,-. Sinds wij rond de feestdagen de afvalbakken afsluiten, is het schadebedrag aan de afvalbakken aanzienlijk afgenomen.

Vanaf 2 januari worden alle bakken weer zo snel als mogelijk geopend.

Bron: www.roosendaal.nl

Please follow and like us:
0

Roosendaal pakt illegale bewoning en afvaldump aan

ROOSENDAAL – Het moet op korte termijn niet meer mogelijk zijn om ongezien in de gemeente Roosendaal te wonen of te verblijven. Illegale bewoning is een voedingsbodem voor uitkeringsfraude, overlast en criminaliteit.

Stevige woorden uit de motie die de PvdA met de SP en de ChristenUnie tijdens de raadsvergadering indiende in de strijd tegen illegale bewoning. De motie is aangenomen

Lees meer bij de bron: www.bndestem.nl

Please follow and like us:
0

Sportverenigingen helpen in strijd tegen online pesten

ROOSENDAAL – Burgemeester Jacques Niederer heeft alle sportverenigingen van de gemeente Roosendaal aangeschreven om hun hulp te vragen bij het bestrijden van online pesten. Dat gebeurde in het kader van een motie die de gemeenteraad eind 2017 heeft aangenomen.

De motie werd destijds aangenomen door bijna alle partijen, alleen de VLP stemden tegen de motie. Hiermee riep de gemeenteraad de burgemeester op om een onderzoek te doen naar online pesten. Daarbij moest onder andere onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden om de verschillende partijen met elkaar te verbinden op die wijze dat er bredere kennis over het onderwerp zou ontstaan én over de wijze hoe om te gaan met meldingen en met nazorg.

Lees meer bij de bron: www.internetbode.nl

Please follow and like us:
0

Bouw van nieuwe bioscoop kan begin 2019 van start

ROOSENDAAL – De gemeente Roosendaal verwacht dat in februari/maart begonnen kan worden met de bouw van de nieuwe bioscoop in de Nieuwstraat.


© Afbeelding: Mies Architectuur

Bij het bekendmaken van de nieuwe plannen voor de bioscoop zijn omwonenden in verweer gekomen. Zij maken zich zorgen om de toenemende verkeersdrukte in de straat. Daarom is de afgelopen tijd, onder leiding van een extern bureau, een inventarisatie gemaakt van mogelijke verkeerskundige knelpunten. “Niet alleen bewoners, maar ook De Kring en politie hebben hier een bijdrage aan geleverd”, laat de gemeente desgevraagd weten.

Lees meer bij de bron: www.internetbode.nl

Please follow and like us:
0

Gemeenteraad luistert niet naar burgemeester Jacques Niederer

ROOSENDAAL – Elke wijk en elk dorp in de gemeente Roosendaal moet een vaste BOA krijgen. Dat is beter voor de herkenbaarheid van deze buitengewoon opsporingsambtenaar, waardoor de bewoners makkelijker naar hem toe zullen stappen.

Dat is de kern van een motie die de gemeenteraad donderdag heeft aangenomen en die was ingediend door CDA, Roosendaalse Lijst, VLP en D66. Vooraf had burgemeester Jacques Niederer aangegeven niets voor de motie te voelen en hem misschien wel niet uit te gaan voeren.

Lees meer bij de bron: www.bndestem.nl

Please follow and like us:
0

Roosendaal krijgt in 2021 een nieuw HUIS

ROOSENDAAL – De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor de realisatie van het HUIS van Roosendaal. Hierdoor staat niets het nieuwe HUIS van Roosendaal nog in de weg en wordt het stadskantoor op een duurzame en verantwoorde manier omgevormd tot een open en gastvrij HUIS van de stad en de dorpen. Al enkele jaren voeren het stadsbestuur en de gemeentelijke organisatie van de gemeente Roosendaal gesprekken over de toekomstbestendige huisvesting.

De raad heeft krediet beschikbaar gesteld om alle kosten, die horen bij het realiseren van het HUIS van Roosendaal, te dekken. Hierdoor kunnen de planvoorbereiding en renovatie van het HUIS van Roosendaal worden vervolgd. De hoogte van het krediet wordt met oog op de onderhandelingen en daarmee de financiële positie van de gemeente niet bekend gemaakt.
Wethouder Lok reageert enthousiast: “In 2021 heeft Roosendaal een nieuw HUIS voor iedereen. Na vele jaren van voorbereidingen ben ik blij dat de gemeenteraad vanavond heeft besloten het krediet beschikbaar te stellen. We kunnen nu echt aan de slag.”

Lees meer bij de bron: www.roosendaal.nl

Please follow and like us:
0