Scooterrijders op de bon in Roosendaalse binnenstad

ROOSENDAAL – De vier camera’s die de gemeente Roosendaal eind augustus in de binnenstad heeft geplaatst, gaan vanaf deze week daadwerkelijk scooterrijders op de bon slingeren. De camera’s staan er al wel een tijdje, maar de afgelopen periode moesten de camera’s eerst volledig worden ingesteld en er heeft een proefperiode gedraaid waarbij scooterrijders een waarschuwing kregen in plaats van een bekeuring.

Van medio september tot medio oktober werden slechts waarschuwingen uitgedeeld in plaats van bekeuringen. “In de periode tot tien oktober hebben we 308 waarschuwingen uitgedeeld”, aldus gemeentewoordvoerster Rozemarie van Loon. “Dat zijn relatief veel waarschuwingen en je ziet dat mensen dus toch nog proberen via de binnenstad te rijden.” Nu de camera’s daadwerkelijk bekeuringen kunnen opleveren, moet dat aantal aanzienlijk dalen.

Aantal daklozen in de regio is afgenomen

ROOSENDAAL – Het aantal daklozen in de regio West-Brabant is het afgelopen jaar iets afgenomen. Dat laat wethouder Klaar Koenraad weten op vragen van Harm Emmen (D66). De fractie kreeg signalen binnen dat het aantal dakloze mensen in de gemeente Roosendaal al enige tijd zou toenemen, maar dat blijkt niet het geval.

“Landelijk gezien neemt het aantal daklozen toe, maar in onze regio is het aantal daklozen in het afgelopen jaar iets afgenomen”, aldus Koenraad. Dit komt volgens de wethouder doordat er door de centrumgemeente (Bergen op Zoom), samen met de regiogemeenten en alle andere betrokken partners volop geïnvesteerd wordt in het huisvesten van dakloze mensen. “ln de afgelopen anderhalf à twee jaar zijn er ongeveer negentig dakloze mensen gehuisvest.”

Gemeentebestuur neemt maatregelen vanwege nieuwe ontwikkelingen rondom biomineralenfabriek

ROOSENDAAL – De gemeenteraad heeft op 11 oktober 2018 een voorbereidingsbesluit genomen voor de locatie Potendreef 2 in Roosendaal. Met dit voorbereidingsbesluit kan de gemeente Roosendaal mogelijk ongewenste ontwikkelingen rond de vestiging van een mestverwerkingsbedrijf, ook wel biomineralenfabriek genoemd, tegengaan.
Meer invloed en regie

Het college van burgemeester en wethouders constateerde nieuwe ontwikkelingen en stelde de gemeenteraad voor om maatregelen te nemen. De gemeente krijgt door het voorbereidingsbesluit meer invloed en regie op eventuele ongewenste ontwikkelingen op desbetreffende locatie.

Kosten juli-storm in Roosendaal blijven stijgen

ROOSENDAAL – Uit een tussentijdse rapportage blijkt dat de schade die eind juli in Roosendaal is veroorzaakt door een storm en een valwind nog hoger zal uitvallen.

In het laatste overzicht, dat de gemeente woensdag verspreidde, wordt de schade en het herstel daarvan geraamd op bijna 1 miljoen euro.

Politieke partij Nieuwe Democraten in Roosendaal op sterven na dood

ROOSENDAAL – De politieke partij de Nieuwe Democraten is in Roosendaal op sterven na dood. De enige die nog actief is voor de partij is het zittende raadslid Selda Bozkurt. Zij bevestigt dat iedereen uit de partij is weggelopen.

Met steun van de griffie, raadslid Aydin Akkaya uit Bergen op Zoom en van oud-wethouder Leo de Jaeger zegt ze te kunnen functioneren in de raad. ,,Ik doe mijn best”, zegt Bozkurt.

Nog geen natuurvergunning aangevraagd voor Biomineralen

ROOSENDAAL – Ondernemer Lodewijk Burghout heeft nog geen vergunning aangevraagd in het kader van de Natuurbeschermingswet voor zijn mestfabriek Biomineralen in Roosendaal.

Vorige maand vroeg de fractie GroenLinks in Provinciale Staten hoe ver het was met die vergunningsaanvraag. Burghout geeft zelf antwoord: de vergunning is nog niet aangevraagd.

Strengere eisen aan huishoudelijke hulp in Roosendaal

ROOSENDAAL – Minstens een keer per week stoffen en stofzuigen en eens in de zeven dagen het toilet schoonmaken. Dat is zo maar een greep uit de extra eisen die de gemeente Roosendaal voortaan stelt aan ‘een schoon en leefbaar huis’ bij de huishoudelijke hulp.

Daarmee komt verantwoordelijk wethouder Inge Raaijmakers tegemoet aan een van de aanbevelingen die een onafhankelijke bezwarencommissie onlangs deed over de huishoudelijke hulp in Roosendaal.

Geen extra maatregelen tegen alcoholverkoop in Roosendaalse sportkantines

ROOSENDAAL – De gemeente Roosendaal neemt voorlopig geen extra maatregelen om de verkoop van alcohol in sportkantines aan jongeren onder de 18 jaar verder terug te dringen.

Volgens verantwoordelijke wethouder Klaar Koenraad wordt er al genoeg gedaan om te voorkomen dat minderjarigen op die plekken alcohol kunnen kopen. ,,Maar geef het tijd. Dit is niet iets wat van het ene op het andere jaar geregeld is.”

Enige beweging is discussie brandweerkazerne Wouw

WOUW – Er lijkt toch enige beweging te zitten in het voornemen van de gemeente Roosendaal om de brandweer van Wouw onder te brengen in het leegstaande gedeelte van de Geerhoek aan de Kloosterstraat.

Huidige brandweerpand in Wouw. © Google Maps/Google

Een maand geleden leek de Geerhoek de enig mogelijke plek voor de brandweer, maar nu zegt het college dat er vooralsnog geen kazerne is ingetekend in het project Vitaal Wouw.

Wethouder Koenraad: ‘Roosendaal trekt Care Innovation Center niet meer alleen’

ROOSENDAAL – De gemeente Roosendaal is er geenszins op uit om het Care Innovation Center (CIC) op te doeken, maar het wordt wel hoog tijd dat het centrum voor zorginnovaties andere financiers aan zich bindt. ,,De financiële bal ligt bij het CIC zelf. De bal ligt daar eigenlijk al zes jaar”, aldus zorgwethouder Klaar Koenraad (GroenLinks).

Koenraad reageerde donderdag voor het eerst op de commotie rond de wankele toekomst van het CIC. Dat staat samen met het Innovitapark en de Zorgboulevard van het Kellebeek College te boek als trekker van de regionale zorgeconomie.

Lees meer bij de bron: www.ad.nl