Gemeente presenteert nieuwe HUIS van Roosendaal

HUIS van Roosendaal

ROOSENDAAL – Het nieuwe HUIS van Roosendaal wordt transparant, toegankelijk en duurzaam. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de uitwerking van het nieuwe HUIS van Roosendaal, zoals het Stadskantoor gaat heten. Het nieuwe HUIS komt op dezelfde plek, het Stadserf en wordt, als alles volgens planning verloopt, medio 2021 opgeleverd. Deze week presenteert het gemeentebestuur het Voorlopig Ontwerp (VO).

Er is goed gekeken naar de structuur van het bestaande gebouw zodat technische ruimten, schachten en verticale stijgpunten zoals liften en trappen op een logische plek liggen. Het geheel is uitgewerkt in een architectonisch ontwerp van een toegankelijk en transparant gebouw. Door de transparante gevel en het toevoegen van een centraal atrium is het bestaande gesloten gebouw getransformeerd naar een open en uitnodigend HUIS van Roosendaal.

Lees meer bij de bron: www.roosendaal.nl

Please follow and like us:
0

Roosendaal voert speciale jongerenonderscheiding in: de Jongerenroos

ROOSENDAAL – De Roosenspeld krijgt er een junior exemplaar bij. Op verzoek van de gemeenteraad komt er een Roosendaalse onderscheiding voor jongeren: De Jongerenroos. Burgemeester Jacques Niederer geeft daarmee uitvoering aan een motie van de gemeenteraad. De gemeenteraad moet overigens de verordening over deze nieuwe Jongerenroos nog goedkeuren.

De Jongerenroos wordt verleend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan jongeren in de leeftijd tot en met 25 jaar, die zich in de gemeente Roosendaal op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. Belangrijk is dat het een activiteit betreft, die door de samenleving ook als zodanig als bijzonder erkend wordt. Daarbij valt te denken aan:

  • Het geruime tijd helpen van een medemens, zoals ouderen, gehandicapten of zieken;
  • Het organiseren van activiteiten met een maatschappelijk belang;
  • Het verrichten van vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld een culturele vereniging, een sportvereniging
  • Het bespreekbaar maken of aandacht vestigen op moeilijke onderwerpen, zoals pesten, alcoholgebruik of zinloos geweld.

Lees meer bij de bron: www.roosendaal.nl

Please follow and like us:
0

Onderzoek naar uitbreiding van bodycams bij boa’s in Roosendaal

ROOSENDAAL – Als het aan burgemeester Jacques Niederer van de gemeente Roosendaal ligt, komt er een proef waarbij buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) worden uitgerust met zogeheten bodycams. Dat schrijft de burgervader in antwoord op vragen van politieke partij Roosendaalse Lijst.

Roosendaals grootste politieke partij is benieuwd naar de mogelijkheden daartoe, omdat onderzoek heeft aangetoond dat dergelijke lijfcamera’s aan de ene kant voorkomen dat incidenten uit de hand lopen en aan de andere kant zorgt het voor belangrijk ondersteunend bewijs.

Lees meer bij de bron: www.bndestem.nl

Please follow and like us:
0

Klachten gemeente vooral betrekking op communicatie

ROOSENDAAL – Het aantal klachten dat inwoners van de gemeente Roosendaal hebben ingediend bij de gemeente over de manier waarop zij behandeld zijn door medewerkers of bestuurders is toegenomen.

In 2016 werden er 26 klachten ingediend, in 2017 waren dat er slechts 16 en afgelopen jaar is dat toegenomen naar 34 klachten. “Wat de oorzaak is van de toename is onduidelijk, maar er kan zeker aansluiting worden gezocht bij de nog steeds toenemende mondigheid van de burger”, concludeert de commissie Ombudsman in het jaarverslag van 2018.

Lees meer bij de bron: www.internetbode.nl

Please follow and like us:
0

Paspoort en ID-bewijs voortaan ook thuisbezorgd

ROOSENDAAL – Ze is nog maar 8 maanden en één dag oud, maar baby Vaya en haar ouders Kaylee en Roy van Meer stonden afgelopen vrijdag al volop in de belangstelling. Wethouder Cees Lok kwam persoonlijk Vaya’s eerste identiteitsbewijs overhandigen en dat zorgde voor een feestelijk moment.

“We zijn al heel lang bezig met het verbeteren van onze dienstverlening”, legt wethouder Cees Lok uit. “Het gemeentehuis is natuurlijk maar beperkt open en dat kan vrij lastig zijn als je, net zoals bij een paspoort of identiteitsbewijs, twee keer langs moet komen”, stelt Lok. Daarom kan je vanaf nu ook je paspoort of identiteitsbewijs thuis laten bezorgen. Je moet dan nog wel langskomen om je paspoort of ID-bewijs aan te vragen, maar zodra hij klaar is kan je zelf een moment kiezen om hem thuis te laten bezorgen. “En Vaya was de eerste die daarvan gebruik heeft gemaakt.”

Lees meer bij de bron: www.internetbode.nl

Please follow and like us:
0

Instellingen vrezen voor de toekomst bij nieuw subsidiebeleid Roosendaal

ROOSENDAAL – Als de gemeenteraad van Roosendaal het nieuwe subsidiestelsel gaat invoeren, kan dat het einde betekenen van het kunst- en cultuuronderwijs voor 12.000 leerlingen in de gemeente.

Bovendien komt de toekomst van een aantal instellingen op gebied van sport, onderwijs en jongerenwerk op losse schroeven te staan.

Lees meer bij de bron: www.bndestem.nl

Please follow and like us:
0

VLP ziet te veel open eindjes in verbouwing Mariadal tot tijdelijk gemeentehuis Roosendaal

ROOSENDAAL – De VLP was donderdag de enige fractie die tegen het voorstel stemde over de verbouwing van Groot Mariadal tot tijdelijk stadhuis. Volgens de VLP bevat het raadsvoorstel te veel open eindjes.

Fractieleider Arwen van Gestel legde uitvoerig uit waarom de VLP tegen was, maar zijn kritiek werd niet opgepakt door de andere fracties of door het college van B en W.

Lees meer bij de bron: www.bndestem.nl

Please follow and like us:
0

Omwonenden willen meepraten over ontsluiting van nieuw Bravis-ziekenhuis in Roosendaal

ROOSENDAAL – Een aantal bewoners van het westelijk deel van de Roosendaalse wijk Tolberg en van het gebied tussen Tolberg en rijksweg 58 is boos over de gebrekkige manier waarover is gecommuniceerd over de bouw van een nieuw Bravis-ziekenhuis in de Bulkenaar.

Mensen die nu in het buitengebied van de Bulkenaar wonen vrezen dat het gedaan is met de rust en die angst wordt gedeeld door bewoners van Tolberg.

Lees meer bij de bron: www.bndestem.nl

Please follow and like us:
0

Bewoners Panneboeter klaar met overlast van uitgaansleven

ROOSENDAAL – Wil het college een einde maken aan de overlastsituatie aan de Panneboeter in het centrum van Roosendaal? Die vraag heeft de Roosendaalse Lijst namens verontruste bewoners neergelegd bij het college van burgemeester en wethouders.

De bewoners ervaren vooral in de weekenden (meer dan verwachte) overlast, veroorzaakt door nachtelijke bezoekers aan het uitgaansleven van Roosendaal. “Naast geluidsoverlast in de nachtelijke uren aan de Bloemenmarkt, kort gelegen aan de ingang van de Panneboeter, is er ook sprake van wildplassen en overige handelingen die niet in het openbaar thuis horen”, stellen Peter Raijmaekers, Eric de Regt en Rene van Broekhoven.

Lees meer bij de bron: www.internetbode.nl

Please follow and like us:
0

Burgemeester Niederer sluit twee drugspanden voor een half jaar

ROOSENDAAL – Twee drugspanden gaan voor zes maanden op slot. Burgemeester Jacques Niederer neemt deze maatregelen nadat er recent op beide adressen drugs werden gevonden. Het betreft een woning aan de Dr. Brabersstraat en een bedrijfspand aan het Scherpdeel. Het gaat om twee afzonderlijke onderzoeken, die niet met elkaar in verband staan. Met de sluitingen van de twee panden benadrukt de burgemeester dat in de gemeente Roosendaal druggerelateerde activiteiten niet worden getolereerd. Beide sluitingen gaan in op 9 mei 2019 en duren tot 9 november 2019.

Sluiting bedrijfspand Scherpdeel

De drugssquad viel op 6 maart jl. het bedrijfspand aan het Scherpdeel binnen. In het achterste deel werd een professioneel en computergestuurde hennepkwekerij gevonden. Deze zat verstopt achter een houten wand. Het ging om bedrijfsmatige wietteelt. De kwekerij leverde gevaar op voor de omgeving vanwege het zeer hoge energieverbruik. Hierdoor werd het energienetwerk van het industrieterrein overbelast, aldus een medewerker van Enexis. Zowel de huurder als de verhuurder/eigenaar van het bedrijfspand zijn over de sluiting op de hoogte gesteld.

Sluiting woning Dr. Brabersstraat

Op 27 maart jl. was het opnieuw raak. Ditmaal stuitte de drugssquad in een woning aan de Dr. Brabersstraat op een grote hoeveelheid harddrugs. Het ging hierbij om hoeveelheden pillen, poeders, GHB en blokken samengeperste substanties. Uit testen bleek dat het ging om harddrugs. De grote hoeveelheden drugs en de grote hoeveelheden postpakketten en enveloppen maken het vermoeden van verkoop erg aannemelijk.
Daarnaast werd er in de woning nog een machete (groot kapmes) en een op een vuurwapen lijkend voorwerp aangetroffen (= zogenaamd airsoft wapen). Zowel de bewoner als de eigenaar van de woning zijn over de sluiting geïnformeerd.

Melden is belangrijk!

Burgemeester Jacques Niederer zegt in een reactie: “Als ik zie wat er allemaal is gevonden, dan lijkt het in beide gevallen te gaan om professionele en georganiseerde drugscriminaliteit. En dat willen we hier niet! 
We treden in de gemeente Roosendaal streng op tegen drugs en alle daaruit voortkomende overlast. Vandaar dat ik deze beide panden voor een half jaar sluit. Iedereen moet zich in Roosendaal en in onze omliggende dorpen veilig kunnen voelen. Meld verdachte situaties daarom bij de politie of onze drugssquad. Op die manier kunnen wij snel en effectief ingrijpen.”

Drugsbeleid

De Opiumwet biedt burgemeesters de bevoegdheid om bestuursrechtelijk op te treden om de openbare orde te herstellen, om herhaling van de overtreding te voorkomen en de bekendheid van het pand als illegaal verkooppunt ongedaan te maken. Wie de overtreding in de woning heeft begaan – eigenaar, huurder, bewoners of een derde – is daarbij overigens niet van belang.

Drugssquad

Het is belangrijk dat burgers blijven melden waar de drugsoverlast plaatsvindt. Mede daardoor weten politie en gemeente beter op welke plekken en tegen wie er actie nodig is. De drugssquad kan op die manier snel en daadkrachtig ingrijpen. De drugssquad is een snel opererend interventieteam dat is samengesteld uit politiemensen en de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Roosendaal. Met de gemeente Roosendaal komt u in contact via telefoonnummer 140165. De politie is bereikbaar via 0900-8844 en voor spoedgevallen belt u vanzelfsprekend 112. Blijft u liever anoniem en wilt u toch informatie doorgeven, kies dan voor de meldlijn Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Bron: www.roosendaal.nl

Please follow and like us:
0