Geen vuurwerkverbod in de gemeente Roosendaal

ROOSENDAAL – De gemeente Roosendaal is niet van plan om de komende jaren een algeheel vuurwerkverbod in te stellen. Dat heeft burgemeester Jacques Niederer laten weten op vragen van Christian Villée (GroenLinks).

Villée stelde eind 2018, in aanloop naar de jaarwisseling, vragen aan de burgemeester over het afsteken van vuurwerk, de gevolgen hiervan voor maatschappij, natuur & milieu en het al dan niet instellen van een vuurwerkvrije samenleving. De burgemeester laat nu weten het eens te zijn met Villée, als je kijkt naar de gevolgen voor milieu, mens en dier. “De viering van Oud & Nieuw heeft ontegenzeggelijk ook een aantal neveneffecten”, stelt de burgemeester.

Lees meer bij de bron: www.internetbode.nl

Please follow and like us:
0

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Niederer

Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsreceptie in de Sint Jan hield burgemeester Jacques Niederer zijn nieuwjaarstoespraak.


Nieuwjaarstoespraak

Dames en heren, ……… Krap hebben we ons feestjaar 2018 achter de rug, onze 750e verjaardag, boordevol mooie en gedenkwaardige momenten, of we staan hier alweer klaar voor een nieuw jaar!

Ik wil dan ook beginnen om u allen een voorspoedig nieuw jaar toe te wensen!

Nu we hier allemaal bij elkaar zijn, wil ik om te beginnen toch graag nog één keer terugblikken op dat bijzondere jaar dat we achter de rug hebben. Meer dan 50 activiteiten, met het ene na het andere hoogtepunt.

Maar zal ik u zeggen waar ik persoonlijk het meest van heb genoten?

Dat was van alle mensen die zich met hart en ziel voor de stad hebben ingezet. Onze 750e verjaardag heeft heel veel losgemaakt. Veel energie, veel ideeën, veel trots. En niet alleen bij de mensen op wie we altijd al kunnen rekenen om de kar te trekken.

Nee, er zijn ook nieuwe ambassadeurs voor het voetlicht getreden. Nieuwe gezichten. Mensen die om Roosendaal geven, die trots zijn op deze stad, en die de passie hebben om dingen van de grond te krijgen.

Dat netwerk gaan we koesteren. En samen met al die mensen gaan we vol gas verder in 2019, om onze stad nog mooier en succesvoller te maken. Onze stad, onze gemeente die nu de goede cadans te pakken heeft. Of anders gezegd, we zitten in de juiste groef van de grammofoonplaat.

Wat mij betreft laten we de feestslingers gewoon hangen. Sterker nog, we hebben alle reden om er nog een paar bij te doen.

Dat merk je aan alles:

 • Onze economie draait op volle toeren. Het gaat Roosendaalse ondernemers voor de wind. Er vestigen zich steeds meer bedrijven van buitenaf. De werkloosheid is laag: het aantal mensen met een bijstandsuitkering daalt al twee jaar aan een stuk.
 • Het onderwijs in onze stad floreert als nooit tevoren. Met de 1.500 extra studenten die het straatbeeld kleuren, dankzij Avans Hogeschool (de Associate Degrees Academy), het CIOS en Fontys Sporthogeschool.
 • We zien de stad zichtbaar mooier en dynamischer worden. Denk aan de transformatie van Stadsoevers.

Kortom, het gaat goed met Roosendaal.

Maar ik word vooral blij als ik net wat verder kijk. Als ik de sfeer opsnuif, zeg maar. Want er waart op dit moment namelijk een fantastische, positieve teamgeest rond in de stad.

Ik weet niet of u de Brexit-perikelen volgt, maar wat er op dit moment in Londen gebeurt, is een tragisch voorbeeld van hoe het niet moet. Als politieke spelletjes centraal komen te staan, verdwijnen de echt belangrijke zaken uit het zicht en blijf je uiteindelijk met lege handen achter.

Dat kan ook in de lokale politiek gebeuren. Maar niet hier in Roosendaal. Als ik me even specifiek tot de raadsleden en wethouders mag richten: het is bijzonder te zien hoe goed jullie al op elkaar ingespeeld zijn. De focus in het debat ligt op resultaat en inhoud, niet op het uitvergroten van verschillen. En dat werkt! Je proeft en ziet aan alles dat de belangen van de gemeente voor iedereen voorop staan. Dat is een compliment waard! En natuurlijk zijn we het niet altijd met elkaar eens. Maar daarom is het juist goed dat er debat is, met respect voor elkaar.

Die teamgeest zie ik ook op andere plekken terug. Het is bijvoorbeeld prachtig om te zien hoe onze dorpen hun toekomst in eigen hand nemen. Hoe in Nispen de kerk tot dorpshuis verbouwd gaat worden. Hoe Wouw zelf een plan voor de toekomst heeft ontwikkeld, het DNA van Wouw. Mensen nemen verantwoordelijkheid voor hun gemeenschap. Ze zoeken elkaar op, stropen de mouwen op en krijgen dingen voor elkaar.

Nog mooier is dat die teamgeest niet ophoudt bij de gemeentegrens. Voor navelstaarderij moet je op dit moment niet in Roosendaal zijn. Onze blik is meer dan ooit naar buiten gericht.

Een mooi voorbeeld vind ik hoe we ons succes als logistieke hotspot verder uitbouwen. Dat doen we samen met de rest van de regio, de provincie, ons achterland en onze goede Vlaamse buren.
Want we weten dat we groot moeten denken. De concurrent zit niet 15 kilometer verderop, maar 500 kilometer. Niet in Halsteren, maar in Hamburg.

Of denk aan de veranderingen in het sociaal domein. In heel Nederland worstelen gemeenten met de vraag hoe ze de jeugdzorg vorm moeten geven. Hier niet. Hier hebben we vanaf dag één als regio de handen ineengeslagen en met negen gemeenten een modelaanpak neergezet.

En natuurlijk, als ik het zo even tussen neus en lippen door samenvat, klinkt samenwerken zo logisch, en zo simpel. Maar iedereen weet: het is niet gemakkelijk om los te komen van bestaande structuren. Van de manier waarop je het altijd hebt gedaan. Samenwerken is een ware kunst!

De wereld is zo complex geworden, en verandert in zo’n duizelingwekkend tempo, dat we ons geen enkel automatisme meer kunnen veroorloven. En ook als overheid moeten we ongelofelijk flexibel zijn.

We worden dan ook meer en meer een netwerkoverheid. Voor elke vraag en elk onderwerp zoeken we eigenlijk een gelegenheidscombinatie. Wie hebben we hiervoor nodig?

Al is dat eigenlijk niet de goede vraag. Het gaat er niet om wie wij nodig hebben. De echte vraag is: wie in de stad en dorpen wil zich inzetten? Wie van u? Hoe brengen we die mensen, u bij elkaar? En wat hebben zij, wat heeft u nodig, van ons als gemeente én van anderen, om dingen voor elkaar te krijgen?

Alleen zó komen mooie dingen tot stand. Ik kan ze helaas niet allemaal opnoemen, maar laat ik er een paar uitpikken.

 • ‘Wat zou jij doen met een verlaten sportpark?’, vroegen we in 2016 aan de stad. En inmiddels is het oude Red Band Sportpark omgetoverd tot een unieke WielerExperience, met de grootste pumptrack ter wereld.
 • Bibliotheken, vrijwilligers en het Werkplein Hart van West-Brabant maken werk van laaggeletterdheid. Wist u dat van de langdurig werkeloze mensen tot 40% moeite heeft met lezen en schrijven? Dankzij dit mooie initiatief komen die mensen in beeld en krijgen ze hulp.
 • De binnenstad krijgt nieuw cachet. Daar werken we zelf hard aan, maar het zijn juist ook de ondernemers zelf die met ‘Dit is… Roos24’ een schitterend, creatief concept hebben neergezet om meer mensen naar de binnenstad te trekken.
 • Of denk aan verduurzaming. Een topprioriteit voor ons, maar ook voor de samenleving als geheel. Dat zie je aan de inzet van wijk- en buurthuizen en sportaccommodaties die, weliswaar met onze steun, zélf werk maken van verduurzaming. Of alle partijen die in de Westrand een uniek project van de grond proberen te krijgen om bijna 800 bestaande woningen aardgasvrij te maken.

Nogmaals: het gaat niet altijd vanzelf. Als je voor samenwerking kiest, geef je een mate van zeggenschap op. Dan moet je leren vanuit de belangen van een ander te denken.

En dat kan lastig zijn. Winston Churchill, die opgroeide in een wereld waarin het Britse rijk de baas was, moest later in zijn leven leren met andere, machtige bondgenoten samen te werken. En dat ging niet altijd van een leien dakje. “Er is maar één ding erger dan samen met bondgenoten vechten”, verzuchtte hij ooit, “en dat is zónder ze te moeten vechten.”

En dat is waar. Samen optrekken, daar moet je in investeren. Maar als de dingen die je wilt bereiken je écht aan het hart gaan, is dat een kleine moeite.

En er zijn zo veel belangrijke dingen, die het waard zijn om er samen voor te vechten. Ook in 2019.

 • Denk aan armoedebestrijding, het activeren van mensen. Ook als je elke dag moet vechten voor je bestaan, moet je trots op Roosendaal kunnen zijn. Omdat je hier niet aan je lot wordt overgelaten, maar geholpen wordt om mee te doen in de samenleving. Grip te krijgen op je leven.
 • We bouwen verder aan een onderwijsinfrastructuur van topniveau. Samen met de schoolbesturen zijn we volop bezig de zogeheten decentralisatie handen en voeten te geven. Zodat onderwijsinstellingen zelf hun ambities kunnen waarmaken, en Roosendaalse kinderen verzekerd zijn van moderne, goede scholen.
 • We gaan flink investeren in citymarketing. Wij weten al hoe mooi het is om hier te wonen en te werken, we gaan er nu voor zorgen dat meer mensen voor Roosendaal kiezen om er te studeren, of als woonplaats, vestigingslocatie of reisbestemming.
  Dames en heren, er ligt nog zo veel moois voor ons.

Roosendaal gaat zijn 751e jaar in met een blos op de wangen. Met een ongelooflijk waardevol netwerk van trotse, energieke mensen. Alle reden kortom om ook 2019 weer als een feestjaar in te gaan!

Opnieuw een jaar van hoop, vertrouwen en optimisme. Opnieuw een jaar van geloof in eigen kracht én in die van de ander. Samen helpen we Roosendaal vooruit.

Bron: www.roosendaal.nl

Please follow and like us:
0

Viering jaarwisseling Roosendaal verloopt goed

De viering van oud-en-nieuw is dit jaar in goede harmonie verlopen in de gemeente Roosendaal. Het is rustig gebleven als we kijken naar ongevallen, vernielingen, geweld, en ordeverstoringen. Hoewel er nog geen totaaloverzicht klaar is, lijkt de schade aan gemeentelijke eigendommen mee te vallen. De brandweer kwam tijdens de jaarwisseling drie keer in actie om te blussen. De politie spreekt in haar rapportage over een vechtpartij en drie mishandelingen. Echt grote incidenten deden zich de afgelopen nacht niet voor. Hulpverleners hebben in de gemeente Roosendaal hun werk kunnen doen zonder dat ze daarbij gehinderd werden.


Reactie burgemeester

Burgemeester Jacques Niederer zegt in een reactie: “Ik wens al onze inwoners en onze samenwerkingspartners het allerbeste voor het nieuwe jaar. De jaarwisseling is in Roosendaal prima en zonder al te veel gedoe verlopen. Gelukkig waren er geen incidenten waarbij agressie of geweld tegen onze hulpverleners werd geuit. We blijven met het openbaar ministerie, politie en de brandweer samen optrekken om de veiligheid voor onze inwoners zoveel mogelijk te garanderen. Dan doen we niet alleen tijdens de jaarwisseling maar het hele jaar door. Met zijn allen zijn we duidelijk over de gezamenlijke aanpak, gevaren en gevolgen.”

Schademeldingen

Er zijn op dit moment enkele schademeldingen binnen. Daar zitten vooralsnog geen grote schadegevallen bij. De komende dagen wordt een nadere inventarisatie gemaakt van de totale schade aan gemeentelijke eigendommen.

Jaarwisseling Schadebedrag gemeentelijke eigendommen

2011/2012 € 54.600,00

2012/2013 € 76.700,00

2013/2014 € 25.288,00

2014/2015 € 7.374,00

2015/2016 € 4.100,00

2016/2017 € 3.840,00

2017/2018 € 4.200,00

2018/2019 € 3.600,00 p.m.

Voorzorg

Om vuurwerkschade te voorkomen werden de afvalbakken in de aanloop naar de jaarwisseling afgesloten. Bij de meest gebruikte afvalbakken werden afvalzakken opgehangen, zodat mensen nog steeds hun afval konden weggooien. Voorheen werd er door vuurwerkafstekers flink wat schade aangericht aan de afvalbakken. Zo kost het vervangen van een kleine afvalbak € 500. Een opgeblazen grote afvalbak kost de gemeenschap ruim € 1.000,-. Sinds het afsluiten van afvalbakken, is het schadebedrag aan de afvalbakken aanzienlijk afgenomen. Vanaf 2 januari a.s. worden alle afvalbakken weer geopend.

Schieten met carbid

Sinds dit jaar is het schieten met carbid binnen de gemeente Roosendaal aan regels gebonden. Deze regels zijn ingesteld naar aanleiding van klachten en gevaarlijke situaties in voorgaande jaren. Toezichthouders van de gemeente Roosendaal legden dit jaar op oudejaarsdag twee carbidschiet evenementen stil. Dat gebeurde aan de Kerkweg in Nispen en op de Bloesemberg in Roosendaal. In beide gevallen was er sprake van overlast en gevaar omdat de carbidschieters zich niet hielden aan de nieuwe richtlijnen. In Nispen was de afvuurinstallatie veel groter dan toegestaan. Dat leidde tot zware knallen. Bovendien was de omgeving niet afgezet. Op de Bloesemberg werd carbid binnen de bebouwde kom afgeschoten, wat verboden is.

Lees meer bij de bron: www.roosendaal.nl

Please follow and like us:
0

‘Rustige nacht’ voor Bravis ziekenhuis Roosendaal en Bergen op Zoom: 5 vuurwerkslachtoffers

ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM – In de nacht van maandag op dinsdag zijn in het Bravis ziekenhuis vijf vuurwerkslachtoffers geholpen: twee in Roosendaal en drie in Bergen op Zoom.

De jaarwisseling heeft daarnaast geleid tot zes opnames van slachtoffers met alcohol-intoxicatie: twee stomdronken mensen in Roosendaal en vier in Bergen op Zoom.

Lees meer bij de bron: www.ad.nl

Please follow and like us:
0

Overzicht laatste bussen Roosendaal oudjaarsavond

Op oudjaarsdag rijden er vanaf circa 20.00 uur er geen bussen.  Op nieuwjaarsdag geldt de zondagsdienstregeling.

Laatste bussen rondom Roosendaal op oudjaarsavond,maandag 31 december 2018:

Lijn 1 Tolberg –  Station – Kortendijk v.v.
20:16 uur ■ Van station -> Kortendijk (Sterrebos)
19:54 uur ■ Van Tolberg West (Damastberg)  -> Kortendijk (Sterrebos)

Lijn 2 Landonk – Station – Tolberg v.v.
20:14  uur ■ Van station -> Tolberg West (Damastberg)
19:56 uur ■ Van Langdonk (Odiliadonk) – Tolberg Oost (Damastberg)

Lijn 3 Kortendijk – Station – Kroeven
20:15 uur ■ Van station -> Kroeven Langdonk (Odiliadonk)
20:00 uur ■ Van Kortendijk (Sterrebos) -> Kroeven (Odiliadonk)

Lijn 103 Station – Oud Gastel – Willemstad v.v.
19:31 uur ■ Scherpdeel -> Willemstad
19:47 uur ■ Van station -> Willemstad

18:31
uur ■ Willemstad -> Scherpdeel
19:31 uur ■ Willemstad -> Roosendaal Station

19:00 uur ■ Oud Gastel -> Scherpdeel
20:00 uur ■ Van Oud-Gasstel -> Station

Lijn 112 Station – Wouw – Bergen op Zoom v.v.
19:16 uur ■ Van station -> Bergen op Zoom
19:39 uur ■ Van Bergen op Zoom -> Station

Lijn 312 Station – Etten Leur – Breda v.v.
19:32 uur ■ Van station -> Breda
19:32 uur ■ Van Breda -> Station

Lijn 832 en 833 rijden NIET!

Please follow and like us:
0

Veilig omgaan met vuurwerk

Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Helaas gebeuren er ieder jaar weer ongevallen. Vaak doordat niet iedereen verantwoordelijk omgaat met vuurwerk of doordat het (meestal zware) vuurwerk illegaal en daardoor onveilig is.

Goedgekeurd vuurwerk

Koop alleen vuurwerk bij de erkende verkooppunten. Je herkent goedgekeurd vuurwerk aan een Nederlandse gebruiksaanwijzing en de aanduiding ‘geschikt voor particulier gebruik’.

Afsteken van vuurwerk

Je mag het vuurwerk afsteken van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Let daarbij op de veiligheid van jezelf en die van anderen. Roosendaal kent geen vuurwerkvrije zones maar het is natuurlijk logisch dat je geen vuurwerk afsteekt in de buurt van het ziekenhuis, een verzorgingshuis, een kinderboerderij en honden uitlaatplaatsen.
Lees meer tips over het veilig afsteken van vuurwerk op de website van de brandweer.

Ruim zelf je rommel op

Ruim na afloop je vuurwerkresten op. Daarmee voorkom je dat kinderen de volgende dag gaan rommelen met achtergebleven niet-ontploft vuurwerk. De gemeente Roosendaal zet op Nieuwjaarsdag extra schoonmaakploegen in om de straten te vegen.

Afvalbakken

Om vuurwerkschade te voorkomen zijn de afvalbakken in de wijken, de winkelcentra en het centrum van Roosendaal rond Oud en Nieuw dicht.
Bij de meest gebruikte afvalbakken hangen we zakken, zodat mensen nog steeds hun afval weg kunnen gooien. Eigenlijk zou het niet nodig hoeven zijn, maar we rijden extra rondes om zwerfafval op te ruimen.

Voorheen werd er door vuurwerk flink wat schade aangericht aan de afvalbakken. Zo kost het vervangen van een kleine bak €500 en kost een grote bak ruim €1000,-. Sinds wij rond de feestdagen de afvalbakken afsluiten, is het schadebedrag aan de afvalbakken aanzienlijk afgenomen.

Vanaf 2 januari worden alle bakken weer zo snel als mogelijk geopend.

Bron: www.roosendaal.nl

Please follow and like us:
0

GroenLinks wil in 2019 naar vuurwerkarme jaarwisseling

ROOSENDAAL – Gestreste huisdieren en burgers, beschadigde ledematen, ogen en oren, vernielingen en een enorme milieubelasting voor de omgeving door het gebruik van vuurwerk. Het zijn cruciale redenen voor GroenLinks-raadslid Christian Villée om te pleiten voor een vuurwerkarme jaarwisseling in 2019 en een vuurwerkloze jaarwisseling in de toekomst.

Volgens Villée vielen er vorig jaar tijdens de jaarwisseling zo’n 1100 slachtoffers, waarbij de helft van hen jongen dan twintig jaar en veertig procent bestond uit omstanders. “Daarnaast is de eerste twee uur van het nieuwe jaar de concentratie fijnstof wel 40 keer zo hoog als normaal. In het algemeen al schadelijk voor de gezondheid, maar zeker voor mensen met een zwakke gezondheid of longaandoeningen. Ook de water- en bodemvervuiling is enorm.” Het afsteken van vuurwerk zou volgens de GroenLinks-fractie dan ook verboden moeten worden, al begrijpt Villée dat een abrupt verbod op vuurwerk niet gaat werken en niet te handhaven is. Daarom wil hij in 2019 stappen gaan nemen om bijvoorbeeld vuurwerkzones in te richten.

Lees meer bij de bron: www.internetbode.nl

Please follow and like us:
0

Spectaculaire vuurwerkshow zaterdag in Roosendaal

ROOSENDAAL – Op de Westelijke Havendijk is zaterdag 22 december weer de jaarlijkse vuurwerkshow van Vesta. Elk jaar komen duizenden mensen uit Roosendaal en omgeving naar het vuurwerk kijken.

De eerste show start zaterdag om 19.30 uur. Daarna volgt een spectaculaire lasershow en aansluitend het hoogtepunt voor de meesten, de Pyromusical.

Lees meer bij de bron: www.bndestem.nl

Please follow and like us:
0

Roosendaal houdt vast aan succesvolle aanpak bij jaarwisseling: ‘Het schadebedrag daalt al jaren’

ROOSENDAAL – Politie, brandweer en de gemeente Roosendaal nemen geen extra maatregelen rondom de jaarwisseling. De huidige aanpak is namelijk al jaren een succes. ,,We zien dat wat we de afgelopen keren doen, werkt. Het schadebedrag daalt al jaren’’, aldus burgemeester Jacques Niederer.

Denk bij het afsteken van vuurwerk ook een beetje aan de mensen in het ziekenhuis of het verzor­gings­huis
Burgemeester Jacques Niederer
Dat zegt Niederer aan de vooravond van het komend oud en nieuw. De voorbereidingen zijn al in volle gang. In Roosendaal zijn prullenbakken a afgesloten om te voorkomen dat die vernield worden door (zwaar) vuurwerk. Daarnaast verschijnt er binnenkort ook een filmpje van Niederer op sociale media, waarin hij vuurwerkliefhebbers oproept om ook rekening met hun omgeving houden. ,,Denk ook een beetje aan de mensen in het ziekenhuis of het verzorgingshuis.’’ Ook roept Niederer op hulpverleners niet lastig te vallen. ,,Laat hen ongestoord hun werk doen.’’

Lees meer bij de bron: www.bndestem.nl

Please follow and like us:
0

Neergeschoten Roosendaler verdacht van bedreiging

ROOSENDAAL | De 28-jarige Roosendaler die in de nieuwjaarsnacht in zijn woonplaats is neergeschoten door een agent, wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De man wordt voorlopig verdacht van bedreiging. ,,Maar daar kan meer bijkomen”, zegt woordvoerder Martine Pilaar van het Openbaar Ministerie in Breda.

De politie had in de feestnacht melding gekregen dat een man met een vuurwapen dreigde bij een woning aan de Kalsdonksestraat. Dat incident zou volgens het OM voort vloeien uit ‘problemen in de relationele sfeer’. Toen agenten bij de woning aankwamen, vluchtte de gewapende verdachte. Daarop zou hij zijn neergeschoten. Hoe dat precies is gebeurd en waarom, wordt onderzocht door de Rijksrecherche. De gewonde verdachte verblijft nog in het ziekenhuis, aldus het OM.

Lees meer bij de bron: www.bndestem.nl

Please follow and like us:
0