Uitbreiding Biomoer voorlopig van de baan

ROOSENDAAL – De uitbreiding van mestverwerker Biomoer in Moerstraten is voorlopig weer een halt toegeroepen. De Raad van State heeft woensdagochtend uitspraak gedaan in de zaak tussen de gemeente Bergen op Zoom en verschillende natuurorganisaties aan de ene kant en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aan de andere kant. Laatstgenoemde is samen met de gemeente Roosendaal vóór een uitbreiding, maar kreeg geen gelijk van de hoogste rechter.

De uitbreiding van mestverwerker Biomoer mag inmiddels een hoofdpijndossier genoemd worden. Al minstens zeven jaar wordt er over en weer gediscussieerd over de uitbreiding. De mestverwerker wilde in eerste instantie de capaciteit vergroten van 25.000 naar 50.000 ton mest en co-substraten per jaar en er zouden verschillende bouwwerken worden gerealiseerd. Zowel de gemeente Roosendaal als de provincie Noord-Brabant gingen hiermee akkoord, maar de gemeente Bergen op Zoom en verschillende natuurverenigingen zien deze uitbreiding niet zitten. Omdat het bedrijf op grondgebied van beide gemeenten ligt, is het lastig te zeggen wie er uiteindelijk de doorslag geeft. De partijen hebben dan ook al vaker voor de rechtbank gestaan en verschillende vergunningsaanvragen zijn verleend en daarna weer gewijzigd vanwege uitspraken van de rechters.

Lees meer bij de bron: www.internetbode.nl

Please follow and like us:
0

Nog even en de nieuwe bewoners van de Theresiaschool melden zich

MOERSTRATEN – Nog twee maanden en Moerstraten mag de eerste bewoners van de verbouwde Theresiaschool verwelkomen. De Centrale Zorggroep uit Bergen op Zoom gaat er twaalf autistische jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar huisvesten.

De verbouwing van de vroegere school is al klaar en het pand is al opgeleverd. Directeur Jerry Anholt van de Centrale Zorggroep zegt dat ie alles perfect voor elkaar wil hebben vóór de bewoners komen.

Lees meer bij de bron: www.bndestem.nl

Please follow and like us:
0

‘Monumentenregels doorgeslagen’

MOERSTRATEN – Als het aan de gemeente Roosendaal ligt, worden hek en poort rond de Theresiakerk in Moerstraten verlaagd tot een meter en de afdakjes aan weerszijden naast de kerk verwijderd. Ze zijn in strijd met het bestemmingsplan en niet legaliseren omdat ze niet voldoen aan de ‘redelijke eisen van welstand’.

Dat staat in de zogeheten constateringsbrief die de gemeente vorige week aan de bewoners schreef. De gemeente laat het voorlopig aan gebouweigenaren Barbara Priem en Eric Swagemakers over wanneer ze de aanpassingen uitvoeren. Maar voor aanpassen voelt het stel voorlopig niks. ,,We hebben een advocaat ingeschakeld en zullen niet zomaar zwichten. Het is een principekwestie geworden.”

Please follow and like us:
0

Eindelijk nieuwbouwwoningen voor Moerstraten

MOERSTRATEN – Na jaren zit er eindelijk schot in de plannen voor woningbouw aan de Gebrande Hoef in Moerstraten. Een ontwikkelaar heeft een plan ontwikkeld voor nieuwbouwwoningen. Het voorontwerpbestemmingsplan voor dit project ligt inmiddels zes weken ter inzage op het gemeentehuis.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de voorontwerpvisie van het bestemmingsplan vrijgegeven. Ook de provincie Noord-Brabant en een aantal overleginstanties bekijken het project nog.

  • Lees meer bij de bron: www.internetbode.nl
Please follow and like us:
0

Stel voelt zich tekort gedaan door gemeente en zet verbouwingsplannen kerk Moerstraten in de ijskast: ‘ons enthousiasme wordt de grond ingeboord’

MOERSTRATEN – Het plan om van de voormalige Heilige Theresiakerk in Moerstraten hun droomhuis te maken, dreigt voor Eric Swagemakers en Barbara Priem te veranderen in een nachtmerrie. ‘We laten ons niet dwingen.’

Als het aan de twee lag, was de verbouwing van de voormalige kerk van Moerstraten al lang en breed achter de rug. Maar Priem en Swagemakers, sinds 2014 eigenaar van het gebouw aan de Moerstraatseweg, komen er tot nu toe niet uit met de gemeente Roosendaal. Belangrijkste probleem is dat de verbouwingsplannen, opgesteld door een architect, niet worden goedgekeurd.

Please follow and like us:
0

Boete voor provincie Noord-Brabant loopt op nu besluit Biomoer uitblijft

MOERSTRATEN | De provincie Noord-Brabant heeft ondanks een dwangsom van de Raad van State nogal altijd geen besluit genomen over een vergunningaanvraag van mestvergister Biomoer, op de grens van Bergen op Zoom en Roosendaal. Inmiddels is de dwangsom gaan lopen en staat de teller op 1.100 euro boete. Die kan oplopen tot maximaal 15.000 euro.

Dat geld gaat naar omwonenden en een aantal natuurorganisaties. Dat zijn Stichting tot Behoud van het Halsters Laag en het Buitengebied Wouw, Stichting de Brabantse Wal, Benegora en IVN Groene Zoom. Die sleepten de provincie wederom voor de Raad van State (RvS), omdat Noord-Brabant ondanks diverse sommaties nog altijd geen knoop heeft doorgehakt over Biomoer. Het hoogste bestuursrechtelijke orgaan besloot 19 januari de provincie nog twee weken te geven. Die deadline liep 3 februari af. ,,Tot nu toe hebben we niets van de provincie Noord-Brabant mogen ontvangen. En ja, dat betekent dat de teller is gaan lopen. We bekijken nu of we binnenkort contact opnemen met de provincie”, zegt woordvoerder Emmy de Jager van de RvS.

Please follow and like us:
0

Provincie moet binnen 2 weken besluit nemen over bezwaar tegen vergunning Biomoer

MOERSTRATEN | De provincie Noord-Brabant dient binnen twee weken een besluit te nemen over een bezwaar dat is ingebracht tegen een vergunningaanvraag van het co-vergistingbedrijf Biomoer in Moerstraten om de productie te verdubbelen. Doet de provincie dat niet, dan volgt een boete van 100 euro per dag tot een maximum van 15.000 euro. Dat heeft de Raad van State op 24 januari bepaald.

Omwonenden hebben samen met een aantal natuurorganisaties eind 2015 bezwaar gemaakt tegen een verleende vergunning aan Biomoer. De Raad van State besloot dat de provincie uiterlijk in mei 2016 een nieuw besluit moest nemen over de ingebrachte zienswijze waarbij werd gewezen op de gevolgen van een uitbreiding voor in de omgeving aanwezige natuurwaarden. Dat is anderhalf jaar later nog steeds niet gebeurd. Wel werd de gemeenteraad van Bergen op Zoom gevraagd een verklaring van geen bezwaar af te geven voor de vergunning, maar deze stemde daar medio 2017 niet mee in.

Please follow and like us:
0

Verbouwing school Moerstraten loopt half jaar vertraging op

MOERSTRATEN | De transformatie van de Theresiaschool in Moerstraten tot een woon-zorglocatie voor autistische jongeren is ruim een half jaar vertraagd.

Aanvankelijk hadden de twaalf autistische jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar deze maand al hun intrek in de voormalige basisschool moeten nemen, maar volgens Stan Aarts – een van de eigenaren van het pand – wordt dat pas na de bouwvak.

Please follow and like us:
0

Moerstraten krijgt een nieuwe kapel: ‘Bouw begint komend voorjaar’

MOERSTRATEN | Komend voorjaar moet er begonnen worden met de bouw van een nieuwe kapel in Moerstraten.

Die komt te staan op de hoek van de Moerstraatseweg en de Hellegatsestraat. Zo moet het dorp zo’n vier jaar na het sluiten van de Theresiakerk weer een plek hebben waar inwoners volwaardig hun geloof kunnen belijden.

Lees meer bij de bron: www.bndestem.nl

Please follow and like us:
0